p1080225-v2-8063.1280x0
S4200254

Beleidsplan

Het beleid van Stichting The Caleb Foundation is om middels eenmalige giften of langdurige ondersteuning mensen en organisaties te helpen om hun unieke bestemming te bereiken. Bij de selectie van deze mensen, organisaties en projecten speelt de Christelijke achtergrond van de stichting een grote rol.

Mensen en organisaties kunnen contact opnemen met het bestuur van The Caleb Foundation om ondersteuning aan te vragen. Alle projectaanvragen dienen schriftelijk onderbouwd te zijn en overeen te komen met de doelstelling van de stichting. Het bestuur bepaalt of aanvragen gehonoreerd kunnen worden, tezamen met het budget en de tijdsduur.

Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het wel of niet accepteren van de aanvragen. Aanvragen worden per geval beoordeeld waarna er een schriftelijke reactie van het bestuur aan de aanvragende partij uitgaat.

De stichting ontvangt haar inkomsten uit giften van bedrijven, instellingen en individuen. Stichting The Caleb Foundation heeft het maken van een winst uitdrukkelijk niet ten doel. Bestuursleden ontvangen naast een onkostenvergoeding geen beloning.

caleb-hero-4424.1280x0

Reaching Destinations

caleb-icon-tel-7079

06 - 13 76 46 93

caleb-icon-mail-7080